Vuokrausehdot


SOPIJAPUOLET

Tuotteita vuokraa Somino Oy, Y-tunnus 3112328-1. Tuotteita vuokrataan täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja yrityksille Suomeen. Tuotteiden vuokrahinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidätämme oikeuden hintojen ja mahdollisten postikulujen muutoksiin. Näitä sopimusehtoja sovelletaan somisteiden vuokrauksissa vuokralleantajan (jäljempänä Somino) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

 

VUOKRAUKSEN KOHDE

Somisteet ja tarvikkeet vuokrataan sellaisena, kun ne verkkopalvelussa kuvattu. Tuotteet ovat käytettyjä ja niissä saattaa olla pientä kulumaa tai muita käytön jälkiä. Somisteet on tarkastettu ja todettu toimiviksi ennen niiden uudelleenvuokraamista. Somino ei hyvitä tuotteiden vuokrahintaa, mikäli vuokratuote ei ole sopiva vuokralleottajan suunnittelemaan käyttötarkoitukseen.

Mikäli vuokratuotteiden laatu tai määrä antaa aihetta huomautuksiin, on siitä tehtävä reklamaatio viipymättä, viimeistään 12 tunnin kuluessa vuokratuotteen lunastamisesta. Reklamaatio tehdään kirjallisesti Sominon asiakaspalveluun (info@somino.fi). Asiakkaan on pyydettäessä liitettävä viestiin kuvia reklamaation kohteesta.

Vuokralleottaja ei saa muuttaa, korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella vuokratuotteita ilman Sominon antamaa suostumusta. Tuotteita ei siis saa koristella ilman Sominon lupaa. Vuokralleottaja ei saa edelleenvuokrata tai luovuttaa tuotteita eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman Sominon kirjallista lupaa. Vuokralleottajan velvollisuutena on ilmoittaa varauspyynnön yhteydessä tarkat tiedot paikasta, jossa Sominon vuokratuotteita käytetään. Tuotteiden käytöstä muissa tiloissa kuin ilmoitetussa käyttökohteessa vuokra-aikana pitää sopia Sominon kanssa erikseen.

Tuotteiden käytössä voi olla rajoituksia. Tuotteet on tarkoitettu sisäkäyttöön ellei toisin mainita. Asiakas on vastuussa vuokratuotteiden turvallisesta sijoittelusta juhlapaikalla sekä tuotteiden käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä. Vuokrauksen aikana sattuneista vahingoista on ilmoitettava Sominolle heti, kun vahinko on huomattu tai viimeistään tuotteita palauttaessa. Asiakas on vastuussa käsittelyn, pakkaamisen ja palautuksen aikana syntyneistä vahingoista. Tuotteen rikkoutuessa, kadotessa tai vaurioituessa Somino perii asiakkaalta tuotteen korvaushinnan. Tämä koskee myös pakkausmateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja.

Tuotteet palautetaan aina puhtaina (poislukien tuolihuput / muut kangastuotteet) ja huolellisesti pakattuina. Kaikki tiskausta vaativat tuotteet pestään käsin. Niiden tulee olla samassa kunnossa ja samalla tavalla pakattuina kuin vuokratessa. Perimme 30 €/h lisämaksun tuotteen puhdistamisesta/korjaamisesta, niin kauan kunnes tuotteet ovat puhtaita tai vuokrauskunnossa.

 

VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika tuotteilla on 4 vuorokautta, torstaista maanantaihin, ellei toisin sovita. Ilmoitetut hinnat koskevat tätä vuokra-aikaa. Tuotteiden palautuksen viivästymisestä perimme uuden vuokra-ajan hinnan.

 

TUOTTEIDEN NOUTO

Toistaiseksi tuotteita ei toimiteta postitse, vaan ne tulee noutaa Sominon varastolta (Kirkkonummentie 19, 02600 Espoo) etukäteen sovittuna ajankohtana.

Somisteet luovutetaan vuokralleottajalle Sominon varastosta sovitun vuokra-ajan ensimmäisenä päivänä. Mikäli tuotteita ei noudeta sovittuna aikana, ei vuokramaksua hyvitetä. Tuotteiden toimivuus tarkistetaan Sominon toimesta ennen niiden luovuttamista vuokralleottajalle. Halutessaan vuokralleottaja voi tarkistaa tuotteiden toimivuuden niitä vastaanottaessaan.

Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella somisteita noutaessaan. Mikäli vuokralleottaja ei nouda vuokratuotteita henkilökohtaisesti, tulee hänen valtuuttamallaan henkilöllä olla noutotilanteessa mukana vuokralleottajan allekirjoittama valtakirja. Ilman valtakirjaa vuokratuotteita ei luovuteta muulle kuin vuokralleottajalle.

 

TUOTTEIDEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa somisteet vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa, samalla tavalla ja samoihin pakkaumateriaaleihin pakattuina, kuin ne olivat vuokralle ottaessa. Mikäli Somino toimittaa tuotteen mukana erillisen pakkausohjeen, on tuote palautettava ohjeen mukaisesti pakattuna.

Vuokratuotteet palautetaan Sominon varastolle ilmoitetun vuokra-ajan viimeisenä päivänä klo 20.00 mennessä, ellei muuta ole sovittu. Mikäli somisteet palautetaan myöhässä, laskutetaan uusi neljän päivän vuokrajakson hinta. Vuokratuote tulkitaan palauttamatta jätetyksi, mikäli sitä ei ole palautettu viimeistään kahden vuorokauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä. Tällöin uuden vuokrajakson hinnan lisäksi veloitetaan tuotteen korvaushinta, joka on 3 kertaa tuotteen vuokrahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja. Vahingoittuneista ja puuttuvista tuotteista on mainittava palautuksen yhteydessä.

 

TUOTTEIDEN VARAUS & MAKSU

 

Vuokratuotteet varataan Sominon verkkopalvelun kautta osoitteessa https://somino.fi. Minimiveloitus on varausmaksun verran eli 20 €. Tuotteet on varattu vasta, kun varausmaksu on suoritettu. Tilauksen peruuntuessa emme palauta tätä maksua. Varausmaksu on osa loppusummaa.

Vuokralleottajan on ilmoitettava varauksen yhteydessä nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa. Varaus vahvistetaan lähettämällä vuokralleottajan sähköpostiin vahvistusviesti.

Loppulasku tulee maksettavaksi n. 1 kk ennen vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Lasku toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Laskun liitteenä on voimassa olevat vuokraehdot. Vuokrahinta maksetaan yhdessä erässä 14 päivän kuluessa siitä, kun lasku on lähetetty ja maksun viivästyessä korko on 8 %.

Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun vuokralleottaja on maksanut vuokramaksun laskun eräpäivään mennessä. Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, varauksen katsotaan peruuntuneen ja tuote vapautuu vuokrattavaksi. Vuokralleottaja hyväksyy nämä Sominon vuokraehdot maksaessaan vuokramaksun.

Tuotteiden noudon yhteydessä perimme asiakkaalta 50 € pantin. Pantti maksetaan maksukortilla, MobilePaylla tai käteisellä. Pantti palautetaan asiakkaalle vuokratuotteiden palautuksen yhteydessä, jos kaikki vuokratuotteet ovat vuokrausehtojen mukaisessa palautuskunnossa. Pantti palautetaan vasta, kun kaikki vuokratuotteet on palautettu. Mahdollinen korvaus voidaan periä pantista.

 

MAKSUPALVELUTARJOAJA

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

 

VARAUKSEN SIIRTO

Korona-aikana on mahdollista siirtää tehtyä varausta toiseen ajankohtaan ilman uutta varausmaksua. Varauksen siirtäminen tehdään maksutta, kun se tapahtuu viimeistään 30 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Jos uutena ajankohtana on jo olemassa oleva varaus halutuille tuotteille, ei näiden tuotteiden poisjäämistä hyvitetä.

 

PERUUNTUNUT VUOKRAUS

Tilauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta. Asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tilausta tai peruuttaa vuokrasopimus viimeistään 30 vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamisajankohtaa. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten vuokrahintaa ei palauteta.

Peruuttamisoikeus ei koske vuokrauksia, joista sovitaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen vuokra-ajankohtaa. Räätälöidyt, personoidut ja muut asiakkaan tilauksesta tehdyt tuotteet veloitetaan aina asiakkaalta, vaikka tilaus peruttaisiin. Peruutus tehdään kirjallisesti sähköpostilla info@somino.fi.

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi, on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada tuotteet asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen. Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.

Somino ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu ylivoimainen este (force majeure) estää tuotteen tai sen osan toimittamisen.

Somino ei ole velvollinen täyttämään sopimusta myöskään silloin, mikäli edellinen vuokralleottaja ei ole palauttanut vuokratuotteita tai ne on palautettu viallisina. Tällöin Somino tarjoaa asiakkaalle korvaavaa tuotetta, mikäli mahdollista. Mikäli korvaavaa vuokratuotetta ei ole tai vuokralleottaja ei sitä hyväksy, palauttaa Somino asiakkaalle kyseisistä tuotteista maksetun vuokrahinnan. Somino ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

 

VASTUUT JA VAKUUTUKSET

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotteille vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuotteen niissäkin tapauksissa, jolloin vahingoittumiseen tai katoamiseen liittyy kolmas osapuoli. Vahingoittuneesta tai palauttamatta jääneestä tuotteesta veloitetaan asiakkaalta tuotteen korvaushinta, joka on 3 kertaa tuotteen vuokrahinta ilman mahdollisia alennuksia ja etuja. Huomaathan, että aterimet vuokrataan setteinä (haarukka, veitsi, ruokalusikka, kahvilusikka) ja jos jokin aterin setistä katoaa, ei setti ole enää kokonainen, jonka vuoksi veloitetaan koko setin vuokrahinta.

Vuokratuotteiden mukana annetut pakkaus- ja suojamateriaalit, kuljetuslaatikot ja suojapussit ovat Sominon omaisuutta. Korvausvelvollisuus koskee myös kadonneita tai rikkoutuneita pakkaus- ja suojamateriaaleja, kuljetuslaatikoita ja suojapusseja. Näistä laskutetaan jälkikäteen uushankintahinnan mukaisesti. Lasku lähetetään 7 päivän kuluessa vuokralleottajalle varauspyynnön yhteydessä annettuun sähköpostiin.

Sominolla on oikeus periä vuokratuotteiden puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen, mikäli tuotteet palautetaan puhdistamattomina. Tekstiilituotteiden vuokrahintaan sisältyy yksi pesu. Ylimääräisestä tahranpoistosta veloitetaan jälkikäteen laskulla 30 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti. Muiden kuin tekstiilituotteiden puhdistus- ja huoltokuluista veloitetaan jälkikäteen laskulla 30 €/tunti käytetyn ajan mukaisesti, tämä koskee myös esimerkiksi ohjeen vastaisesti, solmussa palautettuja valosarjoja.

Somino vastaa tuotteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Somino ei vastaa tuotteiden käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Tuotteet eivät ole vakuutettuja Sominon toimesta vuokrauksen aikana. Vuokralleottaja vastaa harkintansa mukaan vuokratuotteiden asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Mikäli vuokralleottaja olennaisesti rikkoo vuokraehtoja, Sominolla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja ottaa vuokratuotteet takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta.

 

 

Vuokrausehdot voimassa 8.2.2020 alkaen. Somino pidättää oikeuden vuokrausehtojen muutoksiin.